פרס משכנות שאננים לפרוזה עברית

יום ג' 31.10

שמחים לבשר על פרס יצירה חדש: פרס משכנות שאננים לפרוזה עברית, שיחולק לראשונה לרגל יובל שנים לייסוד המרכז בידי הקרן לירושלים.

מטרת הפרס היא לעודד כתיבת פרוזה איכותית ומקורית בשפה העברית. הפרס עצמו 15,000 ש"ח ושהות של שבוע במשכנות שאננים לצורכי כתיבה יוענק לשני סופרים.ות שכבר פרסמו ספר אחד לפחות, ונמצאים בשלבי עבודה מתקדמים על כתב יד חדש שטרם ראה אור. 

את ההצעות תבחן ועדה מקצועית, ובה רותי חשין - יו״ר משכנות, שי דורון - נשיא הקרן לירושלים, הסופר דרור משעני והסופרת והמשוררת רבקה מרים.
תשובות יישלחו בדוא"ל עד תחילת חודש מאי 2024.

ההכרזה על הזוכים תתקיים באירוע חגיגי במהלך פסטיבל הסופרים.ות במשכנות שאננים במאי 2024. 


תנאי סף וקול קורא:

 • הפרס מיועד לכותבי וכותבות פרוזה העובדים על ספר פרוזה שני או שלישי בלבד.
 • ההשתתפות אינה מוגבלת בגיל.
 • ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום.
 • הגשת המועמדות מותנית בהגשת קטע מתוך כתב היד ובהגשת טופס מועמדות.
 • המועמדים הסופיים יתבקשו לשלוח את כתב היד המתקדם כולו במצבו הנוכחי.
 • את טופס המועמדות יש להגיש בשפה העברית.
 • על הזוכים להתחייב לקחת חלק באירוע חלוקת הפרס, שיתקיים במהלך פסטיבל הסופרים.ות במאי 2024. מועד ספציפי יתואם מראש מול הזוכים.
 • המועד האחרון להגשת מועמדות הוא 31.10.2023, בשעה 10:00. בקשות מועמדות שיתקבלו לאחר מועד זה לא ייבחנו. 
 • שאלות ניתן לפנות אל avia@mishkenot.org.il

 

אופן ומועד הגשת המועמדות:

 • הגשת המועמדות לפרס משכנות שאננים לפרוזה עברית תתבצע על ידי שליחת מסמך שיכלול את הפרטים הבאים, בסדר הבא: פירוט פרסומים קודמים (כותר / שם ההוצאה לאור / שנה); קורות חיים מקוצרים של הסופר.ת, ובהם פירוט עשייתם הספרותית; תקציר באורך עמוד אחד לכל היותר של כתב היד בעבודה; ציון השלב שבו הוא נמצא כעת; דוגמת כתיבה של עד חמישה עמודים מכתב היד. את הטופס יש להגיש בגופן אריאל גודל 12, וברווח כפול.
 • את ההגשה ודוגמת הכתיבה יש לשלוח כקובץ PDF יחיד אל כתובת הדוא"ל avia@mishkenot.org.il
 • המועמדים הסופיים יתבקשו לשלוח את כתב היד כולו בגרסתו העדכנית ביותר.
 • הגשה שלא תכלול את כל הנדרש תיפסל. 


את ההצעות תבחן ועדה מקצועית ובה רותי חשין - יו״ר משכנות שאננים, שי דורון - נשיא הקרן לירושלים, הסופר דרור משעני, הסופרת והמשוררת רבקה מרים.

לתקנון --->

הבהרות ושינויים:

 

מרכז תרבות משכנות שאננים רשאי בכל עת לצמצם את היקף ההליך, לבטלו בכללותו או בחלקו ואף לצאת

להליך חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות או שלא יעמדו בדרישות

הסף, וכן כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, אילוצים תקציביים וכיוצא באלה. ההליך והתכנית מוצעים

ולמציעים לא תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי המרכז ו/או כלפי מי מטעמו בגין ההליך ו/או התכנית

כפי שתתקיים בפועל.

הירשמו לניוזלטר

איורים: שרית עברני

  2021 כל הזכויות שמורות משכנות שאננים ©