פאבל וולברג

נולד ב-1966 בלנינגרד, ברית-המועצות.
בשנים 1994-1990 למד פבל וולברג צילום ב"קמרה אובסקורה". זכה בשלל פרסים, בהם פרס קונסטנטינר לצילום בשנת 2005.
וולברג מתעד את אירועי היום לפי צורכי העיתונות. המצב הפוליטי בישראל הוא הרקע לעבודתו וחומר הגלם שלה גם יחד. דימוייו אינם מבוימים. הם תלויים ב"מזל", וכשמזלו משחק לו, הוא לעולם אינו מחמיץ אותו. לוולברג חוש נדיר לתיעוד, לבחירה בזווית צילום, לקומפוזיציה ולאור. התוצאה היא גלריה עשירה של סצנות ואירועים שבמרכזה מורכבות החברה הישראלית והפרדוקסים שבה.