שרון יערי

נולד ב-1966 בישראל.
שרון יערי הוא בוגר המחלקה לצילום ב"בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב" ובעל תואר שני מאוניברסיטת דרבי שבאנגליה. יצירתו זיכתה אותו בפרסים, כגון: פרס קרן נתן גוטסדינר, פרס שר התרבות והפרס ע"ש ז'נט וג'ורג' ג'אפין של קרן תרבות אמריקה-ישראל.
צילומי הצבע הגדולים וצילומי השחור-לבן המאוחרים יותר של שרון יערי בוחנים את הנוף הפיזי והאנושי בישראל, ובה- בעת בודקים את גבולותיו של המדיום הצילומי ועוסקים בהתפתחותו. מצלמתו, המתעכבת על רגעים סתמיים לכאורה ועל אובייקטים ונופים שוליים, מזכה אותם באיכות פיסולית פיוטית רוויית איום. מבטו מפרק לפרטים את רכיביו הממשיים של המקומי והשכיח, ובו-בזמן מניח להם לחמוק ולערוג למקום אחר דרך הטיפול בצבע ואור. במבט חומל, חד ומתעתע הוא מתבונן באידיאולוגיה הציונית האוטופית והלא ממש אפשרית של המקום הישראלי, המבקש להיות ולהכיל את האשליה האירופית במזרח- התיכון.